Since it's Sunday (recognizing that is my worship day, not necessarily everyone else's)...


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Cluster Headaches Messages ]
Help us fight Cluster Headaches! Visit the O.U.C.H. Website!

Posted by Rachel (216.46.198.55) on June 03, 2001 at 13:32:05:

Thought I would type out Psalm 23 in Dutch. Why? Just cause. I was given this Bible from a friend who lives in the Netherland (Nederlands) when I was invited to his house for dinner. We, my traveling partners, were visiting friends in Peer, Belgium. Luc, was someone we had met when he came to the States and he wanted to treat us to a special meal, and also he wanted us to meet his brother Marc. Just background information and because it is Sunday and I have nothing to do! SMILE!

"De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil.
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt voor mij een dis aan
voor de ogen van wie mij benauwen;
Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, heil en goedertierendheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des Heren verbijven
tot in lengte van dagen.

23 - Een psalm van David
De HERE is mijn herder

At least I can trust this translation!
Wishing you a happy day! - Rachel
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Cluster Headaches Messages ]

 

 

Click Here!